Hi & Namste to You....

Welcome to My Personal Blog ....
aNd Thanks to visit it.

मेरो संसार को केही पल ...

दुई सब्द लेख्ने रहर लाई अंगाल्दा .....
र केही गरौन त भनेर आफ्नो
सिर्जनात्मक हात र मगज पर्योग
गर्दाको .....मेरा सौगातहरु......

No comments:

Facebook Blogger Plugin by Safe Tricks

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...