Contact Form

 

मेरो संसार को केही पल ...

दुई सब्द लेख्ने रहर लाई अंगाल्दा .....
र केही गरौन त भनेर आफ्नो
सिर्जनात्मक हात र मगज पर्योग
गर्दाको .....मेरा सौगातहरु......

Total comment

Author

Yumesh Pulami

0   Comment / प्रतिक्रिया लेख्नुहोस

Cancel Reply