Hi & Namste to You....

Welcome to My Personal Blog ....
aNd Thanks to visit it.

Pages

भन्छन #सायद [ कविता ]

भन्छन :-
मनको कुरा मनसम्मै  पुग्छ रे !
त्यसैले होला
यो फेसबुकको कुरा फेसबुकमै अड्किएको

तिमी सम्म नपुगेर  :)

भन्छन :-
मान्छेका आँखा भनेका
आत्माको झ्याल हो रे !
हो त्यही झ्याल बाट हेर्दैछु #तिम्लाई !

भन्छन :-
भेट्नु र नभेटिनुमा अन्तर नभए'छी
भेट नभएको हुँदो हो #सयाद !
तिम्रो र मेरो :)

No comments:

Facebook Blogger Plugin by Safe Tricks

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...