Contact Form

 

मनपर्छ [कविता ]

उसलाई झरी मनपर्छ
मलाइ झरीले भिजेको उ ;)
yuh and meh
उसलाई हाँस्न मनपर्छ
मलाइ हाँस्दै गरेको उ ;)


उसलाई कुरा गरिरहन मनपर्छ
मलाइ कुरा गर्दै गरेको उ ;)

उसलाई धेरै थोक मनपर्छ
... तर मलाइ चाही उ मात्रै मनपर्ने के  :-P 

Total comment

Author

Yumesh Pulami

0   Comment / प्रतिक्रिया लेख्नुहोस

Cancel Reply