Hi & Namste to You....

Welcome to My Personal Blog ....
aNd Thanks to visit it.

Pages

बाच्न देऊ [ कविता ]
मरेर मात्र मिल्ने स्वर्ग चाहीएन ।
मलाइ स्वार्थी मान्छेले झै
प्रलोभन नदेखाउ ...
प्रभु !
तिमी नै स्वर्गमा बस र प्रशंसा बटुल
बस !
मलाइ पृथ्वीमै खुसी साथ बाच्न देऊ ।

No comments:

Facebook Blogger Plugin by Safe Tricks

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...